Đêm Trường Sơn nhớ Bác
1-Đêm Trường Sơn,Chúng cháu nhìn trăng nhìn cây, cảnh về khuya như vẽ,Bâng khuâng chúng cháu thấy, Bác như đang đứng nơi này,Ơi đêm Trường Sơn,Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa,Mà ngỡ như từ Pác Bó suối về đây ngân nga,Âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn.Tiếng suối trong như tiếng hát xa,Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa,Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.2-Đêm Trường Sơn,Vẫn thấy mùa trăng ngàn xưa tỏa ngàn hương thương nhớ,Bâng khuâng chúng cháu nghĩ, Bác như đã đến nơi này,Ơi đêm Trường Sơn,Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa,Mà ngỡ như từ Pác Bó suối về đây ngân nga,Âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn.Kết:Đường Trường Sơn in bóng hình của Bác,Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước,Con đường của Bác mới đi qua,Đêm Trường Sơn, đêm Trường Sơn.