Dấu chân phía trước
DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚCKhi tôi còn là hạt bụi.Người đã lên tàu đi xa,.Khi quê hương còn chìm nổi.Người đã lên tàu đi xa.Khi tôi còn là hạt bụi.Người đã lên tàu đi xa.Khi nước nhà còn đầy nước mắtBước chân Bác đặt chốn này.Dấu chân không nhẹ như mâyDấu chân không êm không ấmDấu chân không là dấu nắngMười ngón trăn trở bầm sâu.Dấu chân của dáng đứng lâuNặng hai vai là Tổ quốc.Chắc Người rưng rưng nước mắtTrái tim căm giận bừng bừng.Khi tôi còn là hạt bụi.Người đã lên tàu đi xa.Khi quê hương còn chìm nổi.Người đã lên tàu đi xa.Để tôi được là Việt Nam.Để tôi mặt trời gần lại.Để nghe tim mình thay đổi.Để người người sống tự do.Nhẹ nhàng đôi chân mà bước.Bác đã là người đi trướcKhai rừng băng sông mở lối.Cho tôi có cả cuộc đờiCho tôi có cả cuộc đời.