Đất nước bên bờ sóng

Bản nhạc

ĐẤT NƯỚC BÊN BỜ SÓNG

 
Khi còn trong nôi, nghe mẹ ru cha đánh giặc cuối trời
Khi ta cầm súng ra đi
Người thân ta thức cùng sao trời
Thương đất nước bao năm vẫn hát câu tiễn biệt.

Việt Nam đất nước bên bờ sóng
Bão tố của cuộc đời trọn niềm tin thiêng liêng
Việt Nam đất nước bao trận thắng
Chiến đấu vì Độc lập Tự do hôm nay.
Cho ta hát tên Người, Việt Nam ơi!

Khi đạn bom rơi, nghe vọng vang tiếng nói Bác Hồ
Khi hai miền nắng đưa hương,
Mà lòng ta muôn lần nhớ Người
Thương đất nước bao năm vẫn khát khao xây dựng.

Việt Nam đất nước bên bờ sóng
Bước tiếp chặng đường dài người vượt bao gian nan
Việt Nam đất nước bao trận thắng
Mãi mãi vì cuộc đời hạnh phúc tương lai.

Việt Nam đất nước bên bờ sóng
Đất nước bao trận thắng mãi mãi là niềm tin…
Ôi! Việt Nam…… 
 

Bình luận (0)