Đất nước bạc vàng

Bình luận (1)

  1. Ngọc Thạch
    Bài này có lẽ Nhạc sĩ viết theo "đơn đặt hàng" của Bộ Ngoại thương cho Hội diễn ngành tháng 5-1969. Trong hội diễn năm ấy nhiều đơn vị hát bài này.