Đào công sự

Bản nhạc

ĐÀO CÔNG SỰ

Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn.
Trình bày: Quý Dương.
**************************

1-
Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai
Nào tay cuốc với tay mai ta đào mau (ấy) dô hò dô dô ta.
Tranh thủ lúc trời chưa sáng ta đào bằng xong
Đây là nơi đặt pháo, đây là hào giao thông.
Nay mai pháo của ta nòng vươn cao trên trận địa
Bắn gục bọn xâm lược Mỹ, bảo vệ đất nước làng quê dô ta.

2-
Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai
Nào bên gái với bên trai ta đào mau dân làng ơi dô ta.
Tranh thủ lúc trời chưa sáng ta đào ta san
Ta lèn cho thật chắc, cắm thêm cành ngụy trang.
Nay mai pháo của ta nòng vươn cao trên trận địa
Bắn gục bọn xâm lược Mỹ, bảo vệ đất nước làng quê dô ta.
(KẾT)
Ta lại đào công sự dô ta
Cho trận chiến đấu còn dài dô hò dô, dô ta, dô hò dô, dô ta.....

Bình luận (2)

  1. haihai
    Những người ngày xưa đó không phải là người thường mà là những người phi thường,những con người vĩ đại đã đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc ta.
  2. Dương Đức Huynh
    Bài hát này hay quá cả nhà, cháu nghe mãi cũng không thấy chán. Nghe bác NSND Quý Dương hát hay thế thì quân đội ta đào công sự nhanh lắm. Xin cảm ơn tới NS Nguyễn Đức Toàn, NSND Quý Dương cùng Ban Quản Trị, Ban Biên Tập