Đánh giặc tăng gia

ĐÁNH GIẶC, TĂNG GIA


1-
Hò ê…
Ai lo tăng gia mà không ra sức mà không ra sức đánh giặc giữ làng
Hò ê…
Ai lo tăng gia mà không ra sức mà không ra sức đánh giặc giữ làng
Nếu tăng gia mà không đánh giặc thì thằng giặc nó cướp của ta
Nếu đánh giặc mà không tăng gia lấy gì đâu nuôi quân đánh giặc.

2-
Hò ê...
Quân dân khu Năm chừ đây ra sức chừ đây ra sức giữ địa phương mình
Hò ê…
Quân dân khu Năm chừ đây ra sức chừ đây ra sức giữ địa phương mình
Có tăng gia mà lo đánh giặc thì thằng giặc phải chết với ta.
Có đánh giặc mà không tăng gia chứ mần răng quân ta thắng giặc.
Hò ê...

Bình luận (4)

 1. ThanhNguyễn
  Cám ơn Bác Ngọc Thạch và bạn Cuuchienbinh rất nhiều.
 2. CCB
  Bác ThanhHaiNam ơi, CCB tôi đã biên tập chính xác phần lời ca giúp bác rồi đấy ạ.
  Tôi nhớ là bài hát này được dạy hát (chương trình dạy hát lúc 13 giờ Chủ nhật) trên Đài TNVN khoảng nửa đầu năm 1965. Nhờ cái loa kim (vuông vuông, màu xanh da trời) gắn trong nhà (hồi ấy hình như nhà nào cũng có bác nhỉ?) mà tôi học thuộc lòng ngay từ ngày ấy. Mặc dù còn là học sinh cấp I, nhưng vì bài hát rất ngắn với phần lời ca rất đơn giản nên từ ấy đến nay tôi vẫn không quên một chữ nào.
  Đúng như bác Ngọc Thạch nhận xét, phần lời 2 ở đây đã sửa đổi nhiều so với những gì tôi đã học thuộc lòng (từ 1965). Lời 2 cũ như sau:

  "Ta lo tăng gia mà lo ra sức mà lo ra sức đánh giặc giữ làng (2 lần). Nếu tăng gia mà lo đánh giặc thì thằng giặc nó chết với ta. Nếu đánh giặc mà lo tăng gia, có nhiều lương nuôi quân đánh giặc".

  Hồi đó là tốp ca nam - nữ hát. Còn tốp nữ hát ở đây thì là lần đầu tiên tôi được nghe đấy ạ.
 3. Ngọc Thạch
  Bác ThanhHaiNam ơi, câu cuối ấy tôi nghe là " chứ làm răng quân ta thắng giặc". Còn câu 8 tôi nghe là "lấy gì đâu nuôi quân đánh giặc". Thực ra lời này so với lời cũ đã có chỉnh sửa nhiều. Lời cũ câu 6 là "thì thằng giặc nó cướp mất lương" và câu 8 là "lấy gì lương nuôi quân đánh giặc". Chào bác.
 4. ThanhNguyễn
  Xin nhờ các bác và các bạn giúp đỡ phần lời còn thiếu và thẩm định toàn phần lời của bài hát.