Đàn T'rưng

Đóng góp: Nhacviet

Anh bắc qua năm tháng,

Chiếc cầu phao âm thanh
Đợi hai đầu mưa nắng,
Đàn mắc võng tâm tình
Mỗi câu em đậm đà,
Mỗi tiếng lòng anh dội
Câu trầm bổng thiết tha,
Vọng ru lời rừng suối.ĐK:
Em cùng anh ta nối qua trăm núi nghìn đèo
Tiếng quê hương vời vợi, như dậy rừng nứa reo
Tiếng đá lòng tiếng Nước, cung bậc hồn cha ông
Bậc cao như đỉnh núi, bậc trầm hơn đáy sông.Kết:
Đàn nối lòng Đam San,
Đàn nối tình Xinh Nhã,
Nối ân tình đôi ta.

Bình luận (0)