Đàn T'rưng
Anh bắc qua năm tháng, Chiếc cầu phao âm thanhĐợi hai đầu mưa nắng, Đàn mắc võng tâm tìnhMỗi câu em đậm đà, Mỗi tiếng lòng anh dộiCâu trầm bổng thiết tha, Vọng ru lời rừng suối.ĐK:Em cùng anh ta nối qua trăm núi nghìn đèoTiếng quê hương vời vợi, như dậy rừng nứa reoTiếng đá lòng tiếng Nước, cung bậc hồn cha ôngBậc cao như đỉnh núi, bậc trầm hơn đáy sông.Kết:Đàn nối lòng Đam San, Đàn nối tình Xinh Nhã,Nối ân tình đôi ta.