Cùng hành quân giữa mùa Xuân

Bản nhạc

CÙNG HÀNH QUÂN GIỮA MÙA XUÂN

Sáng tác: Cẩm La (Hoàng Hà)
Trình bày: Huy Túc- Dàn nhạc mùa Thu
**********************************

 

Khi tiếng chim hót vang lên lời ca
Và khi nắng tỏa rộn bước quân hành xa,
Thì em có nghe tiếng mùa xuân về,
Gọi cất bước giải phóng cho làng quê.

Trên núi sông mến yêu đây của ta,
Mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa,
Thì em có nghe tiếng mùa xuân về,
Lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia.

A! Ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng.
A! Ta chào mùa xuân sục sôi trào cách mạng.
Xuân thắm tươi là trên nơi trận tuyến.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.
Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

Khi giữ cho lúa ngô xanh đồng ta
Và khi phá lộ chặn đánh xe giặc qua,
Là luôn có em bám ruộng và ngăn thù,
Đời chiến đấu đẹp thắm hoa đồng quê.

Khi tiếng hô đấu tranh vang thành phố
Đình công bãi thị đòi áo cơm tự do,
Là luôn có em giữa dòng người căm thù,
Cùng tiến bước và cất cao lời ca.

A! Ta chào mùa xuân đồng quê bừng khí thế.
A! Ta chào mùa xuân thành phố diệt Mỹ ngụy.
Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến,
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.
Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu tuyến.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

Xuân nước non chứa chan bao tình thương,
Lòng ta ấm lửa tình nghĩa hậu phương,
Kìa em có nghe sóng người lên đường
Cùng chung sức giải phóng cho miền Nam.

Trên núi sông gấm hoa Việt Nam,
Mùa xuân thắng lợi giặc Mỹ sẽ phải tan,
Là khi có em giữa dòng người vô tận,
Lại nao nức xây đắp cho miền Nam.

A! Ta chào mùa xuân miền Nam dồn chiến thắng.
A! Ta chào mùa xuân miền Bắc càng vững mạnh.
Nam Bắc chia lửa chung tay diệt Mỹ.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.
Đất nước hai miền chung tay diệt Mỹ.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

 

Bình luận (0)