Cơn mưa sang đò

Đóng góp: Anh Thư
CƠN MƯA SANG ĐÒ


Em qua con đò cho sông nhớ sông mong
Trông sao sao mờ nghe con nước mênh mông
Mà nghe xao xuyến mờ sáng vời xa câu hát giao duyên
Mà nghe con xít sang sông mòn đôi con mắt đêm trông.

Em qua bên đình bâng khuâng nón chao nghiêng
Cơn mưa ân tình cho cây trúc lên măng
Đình bao nhiêu ngói em mong người đi xa vắng bên sông
Đò ai sang bến thân thương hò khoan câu nắng câu sương.

Mưa bóng mây đôi bờ, ai biết chăng em chờ
Mà nghe xao xuyến mờ sáng vời xa câu hát giao duyên
Mà nghe con xít sang sông mòn đôi con mắt đêm trông...

Bình luận (0)