Con cua đá

Bản nhạc

CON CUA  ĐÁ

Sáng tác: Ngọc Cứ – Phan Ngạn
Trình bày: Trần Chất– Tốp nam TCCT
******************************

 

Cồn Cỏ, Cồn Cỏ (ấy) có con cá đua là con cua đá
Nó nằm trong đá , nó nằm trong khe
Nó có tám cái que có hai cái càng
Trời về tối , ấy lính ta rất mê
Đi mò trong khe , rúc ra mà rúc rích
Lính ta mà rất thích nghe cua đi rào rào
Chộp ngay bỏ vào đầy bao cua đá….

A…. lính ta chiến đấu suốt ngày đêm
Có canh là canh canh cua đá
Càng bền là bền sức trai
A…. đánh cho quân cướp Mỹ tơi bời
Khiến chúng nó rụng rời khi nghe tin Cồn Cỏ

Cồn Cỏ ấy có con cá đua mà là con cua đá
Góp phần bồi dưỡng bộ đội ta càng đánh Mỹ lăn quay
Con cua đá.


Bình luận (0)