Có một thời

Đóng góp: Anh Thư
Có một thời anh đã yêu em
Ngày ấy chờ nhau phố vắng
Ngày ấy chỉ toàn mưa không hề có nắng
Có một thời em đã yêu anh
Ngày ấy dưới mưa em đợi
Lần lỡ hẹn cuối cùng em dỗi
Anh buồn đếm hạt mưa rơi
Có một thời mình đã yêu nhau
Xa nhau một ngày khổ biết bao nhiêu
Có một thời say đắm
Có một thời đẹp lắm
Có một thời nhớ thương.

Bình luận (0)