Cô gái Sầm Nưa

CÔ GÁI SẦM NƯA


Này em gái trên nương ơi chịu khó nuôi chiến sĩ
Người diệt thù vì dân ơ chưa về,
Rồi mai đây đất nước vắng bóng thù
Đợi chờ anh lại về bên em người đẹp ơi anh chờ

Ơ này cô cô gái, ơ này cô gái Lào
Mình anh hát, mình anh lăm tơi
Múa một mình sao không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp
Em hỡi em ra đây cùng kiệu lăm tơi khèn anh ngân vang
Trông kìa đôi tay mềm
Thân uốn cong lăm vông nhịp nhàng, ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng
Anh đã nhìn thấy em từ xa, trong tiếng cười ấm vui bạn bè
Ơi nụ cười sao duyên dáng
La na na nuôn na, la na na y nuôn na
Ơi cô em Sầm Nưa, nhớ thương anh mà đợi chờ
Ơi cô em Sầm Nưa, nhớ thương anh mà đợi chờ...

Ồ cha văn non nán
Ố chà văn nón sào 
Cam put chok là men cháng đó
Cam pút ngam là men cháng đó
Nhực pen đừ pu đấy má, noòng như pa đừ pu đấy nhằng 
Kon khi hai là men chằng lói
Kon khi hai là men chực thòi nứ dưm xà quan khi má 
La na na nuôn nà. La na na nuôn na
Chà bun nó là men Sầm Nưa 
Sao Sầm Nưa bun ngam ơi
Sao Sầm Nưa bun ngam ơi
Sầm Nưa bun ngam ơi. Sao Sầm Nưa bun ngam ơi...


Bình luận (0)