Có em giơ tay

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH
CÓ EM GIƠ TAY

Sáng tác : Trần Viết Bính
Trình bày : Tốp ca CLB. Sơn ca TTVHTT Long Khánh Đồng Nai.

Em làm tàu hỏa
Xịch, xịch, xịch, xịch
Em làm ô tô
Pí po, pí po
Em làm con voi
Ục à ục ịch
Em là con chim
Bay, bay, bay, bay
Cô hỏi ai biết ?
Có em giơ tay
Cô hỏi ai múa
Có em giơ tay

Bình luận (0)