Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi
(Ảnh minh họa: tuần tra trên đảo Bạch Long Vĩ). 1-Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi,Bạch Long Vĩ thân yêu nắng cháy đỏ sớm chiều,Mênh mang trên đầu sóng, mênh mang trên biển Đông,Mắt trông về phía quân thù.A... Giữa sóng cả đại dương nuôi chí can trường,Mang yêu thương tới nơi này,Sóng gió dạn dày, cầm chắc súng trong tay.A... Dưới chiến hào hải đảo xa, sóng nước là nhà,Cho phơi sương dầm nắng, cho mưa giông biển Đông,Vẫn không nhụt chí căm thù.Giặc Mĩ vẫn còn tàn phá quê ta,Tổ quốc ơi, có chúng tôi trên hải đảo xa xôi.2-Gió bốn phương reo trên hải đảo thân yêu,Mảnh đất quê hương sóng dạt dào sớm chiều,Ôi quê hương trìu mến, ôi quê hương đảo xa,Thiết tha tình nước tình nhà.A... Giữa chiến hào nhìn trời cao, sao sáng quê nhà,Thêm thân yêu đất quê hương, chí khí thêm quật cường, Dù gối đất phơi sương.A... Giữa sóng bạc trùng khơi canh gác biển trời,Ta trông xa ngàn hải lý, ta trông qua nơi trời xanh,Giữ cho Tổ quốc yên lành.Giặc Mỹ vẫn còn tàn phá quê ta,Tổ quốc ơi, có chúng tôi trên hải đảo xa xôi.