Có Bác Hồ chúng em được ngày nay

CÓ BÁC HỒ CHÚNG EN ĐƯỢC NGÀY NAYLòng bồi hồi cháu được nghe chuyện Bác
Như thấy hiện lên những năm tháng qua rồi
Với những ngày Bác đi làm cách mạng
Bác vì dân vì nước quên mình.

Để cho cháu hôm nay
Cả biển lạnh trời xanh cả một vầng trăng sáng
Để cho cháu hôm nay
Mái trường mát hàng cây khăn quàng đỏ tung bay.

Cả một đời Bác vì dân vì nước 
Vui những việc chung Bác quên nỗi riêng mình
Bác đêm ngày vẫn thương đàn cháu nhỏ, 
Bác dành cho chúng cháu bao điều.

Để cho cháu hôm nay
Dặt dìu lời mẹ ru, vô vàn tinh thương mến
Để cho cháu hôm nay
Với Tổ quốc Việt Nam, bao tự hào vinh quang...

Bình luận (0)