Chuyện ngày xưa

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH
CHUYỆN NGÀY XƯA

Sáng tác : Trần Viết Bính


Bà kể chuyện ngày xưa
Có cô là cô giáo hiền
Cô đem cái chữ
Cái chữ về làng ta
Cô vui hát múa
Cùng hát múa với dân làng ta
Bà kể chuyện ngày xưa
Buôn làng ta đón cách mạng
Có anh công nhân đem ánh sáng về cho ta
Có anh công nhân đem ánh sáng chia cho mọi nhà... 
Bình luận (0)