Chuyện ngày xưa
CHUYỆN NGÀY XƯASáng tác : Trần Viết Bính Bà kể chuyện ngày xưa Có cô là cô giáo hiềnCô đem cái chữ Cái chữ về làng taCô vui hát múa Cùng hát múa với dân làng ta Bà kể chuyện ngày xưa Buôn làng ta đón cách mạng Có anh công nhân đem ánh sáng về cho ta Có anh công nhân đem ánh sáng chia cho mọi nhà...