Chuyển gạo

Bình luận (3)

  1. Lão Nông

    Bác Ngọc Thạch ơi, bác nghe và thẩm âm chuẩn đấy. Đúng là Tuyết Nhung hát lĩnh xướng trong bản thu này. Người hát bè 2 cho Tuyết Nhung là Thanh Hương. Họ là "cặp bài trùng" tại đoàn CNĐTNVN nhiều năm, các bác ạ.

  2. TLV

    Xin gửi lời bài hát:

  3. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác Rockhangthan đã cung cấp bài này và bài Kalinka. Bài này dù bác không ghi ai hát nhưng tôi nghe là Tuyết Nhung và tốp nữ ĐTNVN, không biết đúng không, nếu sai nhờ bác và bác Lão Nông sửa giúp, Xin cảm ơn..