Chúng con lên đường hình Tổ quốc trong tim

Đóng góp: khanh_nguyen
CHÚNG CON LÊN ĐƯỜNG HÌNH TỔ QUỐC TRONG TIM

1-
Khi trên đất nước đang còn chiến tranh.
Tuổi trẻ chúng ta là ở chiến trường.
Chẳng kẻ thù nào mà ta không đánh thắng,
Giữ vững non sông bảo vệ hòa bình.

Khi trên đất nước đang còn chiến tranh
Tuổi trẻ chúng ta là ở chiến trường
Chẳng kẻ thù nào mà ta không đánh thắng,
Giữ vũng non sông cõi bờ Việt Nam…

Gửi mẹ yêu thương tấm lòng biết ơn,
Mẹ đã dạy con không biết sống tầm thường,
Làm chủ cuộc đời mẹ cho con đôi cánh,
Chúng con lên đường hình Tổ Quốc trong tim.

2-
Hôm nay đất nước kêu gọi tiến quân,
Vào trận tuyến xanh xây dựng nước nhà,
Ở tận nơi nào mà ta không đi tới,
Đem tiếng ca vui xây đẹp cuộc đời.

Hôm nay đất nước kêu gọi tiến quân,
Vào trận tuyến xanh xây dựng nước nhà,
Ở tận nơi nào mà ta không đi tới,
Đem tiếng ca vui xây đẹp ngày mai.

Tạm biệt hôm nay những người mến thương.
Vì những mùa xuân đang nô nức lên đường,
Làm chủ cuộc đời và tương lai tươi sáng,
Chúng con lên đường hình Tổ Quốc trong tim...

Bình luận (0)