Chúng cháu yêu cô lắm

CHÚNG CHÁU YÊU CÔ LẮM


Cô ơi cô chúng cháu yêu cô lắm
Cô dạy chúng cháu giữ vệ sinh
Cô dạy chúng cháu yêu lao động
Tình tang tính tang tính tình
Dạy chúng cháu yêu hòa bình.

Cô ơi cô chúng cháu yêu cô lắm
Cô dạy chúng cháu múa đẹp vui
Cô dạy chúng cháu ca hòa bình
Tình tang tính tang tính tình
Dạy chúng cháu chăm học hành.

Bình luận (0)