Chợ tình Sa Pa

CHỢ TÌNH SAPA

Sáng tác: Phan Long
Trình bày: Lan Hương
Lời Phỏng Thơ: Lý Hoàng Ly.
****************************


Những con ngựa đêm hí bạt gió lục lạc vang núi rừng
Ngựa rần rật gõ vó đèo xa đưa ta xuống Sapa
Sapa núi đơm hoa, thông đào xoăn xít ca
Réo rắt một điệu khèn gọi người thương gọi bạn tình
Gọi bạn tình...
Trao duyên...
Trao duyên... chân trần rập rình chợ tình...
Tiếng kèn môi say rượu chòng chành

Lời hát ngỡ câu thơ váy xoè lượn như mơ...
Chợ tan còn trai gái vẫn ngẩn ngơ...
Lời hát ngỡ câu thơ váy xoè lượn như mơ...
Chợ tan còn ngây ngất hương mận mơ...

Những con ngựa đêm hí bạc gió lục lạc vang núi rừng...
Ngựa rần rật gò võ đèo xa đưa ta xuống Sapa...
Sapa núi đơm hoa thông đào xoăn xít ca ...
Réo rắt một điệu kèn gọi người thương gọi bạn tình..
Gọi bạn tình...
Trao duyên...
Trao duyên sương mờ dằng dặc chợ tình
Môi mộng thơm tóc mềm bồng bềnh
Kèn lá hát ngân nga với bạn tình Sapa
Chợ tan còn ngây ngất hương mận hoa
Ta nhớ mãi Sapa... nhớ chợ tình Sapa
Hẹn lần sau em nhé lại tìm nhau

Trao duyên sương mờ dằng dặc chợ tình
Môi mọng thơm tóc mềm bồng bềnh
Kèn lá hát ngân nga với bạn tình Sapa
Chợ tan còn ngây ngất hương mận hoa
Ta nhớ mãi Sapa nhớ chợ tình Sapa
Hẹn lần sau em nhé lại tìm nhau
Về nhớ mãi Sapa nhớ bạn tình Sapa
Mùa mận Tam Hoa tới lại tìm nhau....

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  Lời Bài Hát:
  Chợ tình Sapa
  Sáng tác PHAN LONG.
  Lơi: Phỏng Thơ LY HOÀNG LY

  Những con ngựa đêm hí bạc gió lục lạc vang núi rừng
  Ngựa rần rật gõ vó đèo xa đưa ta xuống Sapa
  Sapa núi đơm hoa thông đào xoăn xít ca
  Réo rắc một điệu kèn gọi người thương gọi bạn tình
  Gọi bạn tình...
  Trao duyên...
  Trao duyên... chân trần rập rình chợ tình...
  Tiếng kèn môi say rượu chồng chềnh
  Lời hát ngỡ câu thơ váy xoè lượn như mơ...
  Chợ tan còn trai gái vẫn ngẩn ngơ...
  Lời hát ngỡ câu thơ váy xoè lượn như mơ...
  Chợ tan còn ngây ngất hương mận mơ...

  Những con ngựa đêm hí bạc gió lục lạc vang núi rừng...
  Ngựa rần rật gõ vó đèo xa đưa ta xuống Sapa...
  Sapa núi đơm hoa thông đào xoăn xít ca ...
  Réo rắc một điệu kèn gọi người thương gọi bạn tình..
  Gọi bạn tình...
  Trao duyên...
  Trao duyên sương mờ rằng rặc chợ tình
  Môi mọng thơm tóc mềm bồng bềnh
  Kèn lá hát ngân nga với bạn tình Sapa
  Chợ tan còn ngây ngất hương mận hoa
  Ta nhớ mãi Sapa... nhớ chợ tình Sapa
  Hẹn lần sau em nhé lại tìm nhau

  Trao duyên sương mờ rằng rặc chợ tình
  Môi mộng thơm tóc mềm bồng bềnh
  Kèn lá hát ngân nga với bạn tình Sapa
  Chợ tan còn ngây ngất hương mận hoa

  Ta nhớ mãi Sapa nhớ chợ tình Sapa
  Hẹn lần sau em nhé lại tìm nhau

  Về nhớ mãi Sapa nhớ bạn tình Sapa
  Mùa mận Tam Hoa tới lại tìm nhau...