Cháu vẽ ông mặt trời

Bản nhạc

Cháu vẽ ông mặt trời

Cháu vẽ ông mặt trời .
Miệng ông cười thật tươi ,
như miệng cuời cô giáo ,
dạy cháu hát , dạy cháu chơi .
Cháu vẽ ông mặt trời .
Chùm mây ở cạnh ông ,
như ở cạnh cô giáo ,
là mái tóc của bé thơ .

Bình luận (0)