Chìều hải cảng

Đóng góp: Anh Thư
CHIỀU HẢI CẢNG (Вечер на рейде)


Споёмте, друзья, ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман
Споём веселей пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан.

Прощай любимый город!
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.

Прощай любимый город!
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.


Chiều xuống chiều dần buông,
Đàn lắng lời đầy vơi, gió đưa sóng lăn tăn êm đềm vỗ bờ.
Đồng chí quí mến ơi, cùng đến với chúng tôi,
Hát lên bài ca say đắm khi chiều rơi.

Thành phố quí mến của tôi ơi,
Ngày mai ta sẽ vắng xa người.
Kìa nắng mới sắp lên, tầu lướt nhớ tới em
Trên bờ khăn xanh thắm bao giờ quên...

Прощай любимый город!
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой...

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Lời hát phần tiếng Việt :

    Chiều xuống chiều dần buông, đàn lắng lời đầy vơi, gió đưa sóng lăn tăn êm đềm vỗ bờ. Đồng chí quí mến ơi, cùng đến với chúng tôi, hát lên bài ca say đắm khi chiều rơi. Thành phố quí mến của tôi ơi, ngày mai ta sẽ vắng xa người. Kìa nắng mới sắp lên, tầu lướt nhớ tới em trên bờ khăn xanh thắm bao giờ quên.