Chiều ấy

Đóng góp: Thanh Giang
CHIỀU ẤY


Chiều ấy ta như hai đứa trẻ
Anh dắt tay em chạy dưới mưa
Cùng vui quá và cùng run quá
Ta đến nơi chưa từng biết bao giờ.

Chiều ấy ta như hai đứa trẻ
Anh dắt tay em chạy dưới mưa
Như hai con chim đang trên mặt biển
Bay trong mênh mông trên sóng chập chùng.

Chỉ có mây trời và gió lớn làm bạn
Cùng ta bay mãi xa tìm thấy nhau
Rồi không lạc nữa
anh dắt tay em chạy giữa mưa.

Chiều ấy ta như hai đứa trẻ
Anh dắt tay em chạy dưới mưa
Cùng vui quá và cùng run quá
Ta đến nơi chưa từng biết bao giờ.

Chiều ấy ta như hai đứa trẻ
Anh dắt tay em chạy dưới mưa
Như hai con chim đang trên mặt biển
Bay trong mênh mông trên sóng chập chùng...

Bình luận (0)