Chiến thắng lẫy lừng thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận (1)

  1. Dân Vệ Quốc
    Dân Vệ Quốc
    Đó là chiến thắng trong thời chiến , thời bình càng phai phat huy hơn thế