Chiến sĩ sông Lô

Bản nhạc

(Đài Kỷ niệm chiến thắng Bình Ca -Sông Lô)

CHIẾN SĨ SÔNG LÔ

 

Sáng tác: Nguyễn Đình Phúc
Trình bày: Hợp xướng Đài TNVN
*****************************

Hoan hô, hoan hô đoàn chiến sĩ Sông Lô!
Sông  Lô ai hay rằng, đó là mồ chôn lũ thực dân.
Đã bao  lần, sông Lô gầm thét chém chém hết quân sài lang.
Đã bao lần, sông Lô gầm réo giết giết hết quân hung tàn.
Sông Lô ơi..! Cho ta.. gửi lời âu yếm.. tới chiến sĩ sông Lô.., với muôn chiến công huy hoàng..
Sông Lô hời đời đời danh mãi còn vang…
Đây Đoan Hùng với muôn vàn lời hô xung phong xung phong,
Đây Đoan Hùng với muôn miệng cười thét lập chiến công lập chiến công,
Của người chiến sĩ nâng cao khí chí căm thù,
Của người chiến sĩ ra đi rửa hận cuối mùa thu..
Bến Bình Ca dân ta đi vì bởi giặc về.
Bến Bình Ca dân ta về vì bởi quân ta thề đã đánh giặc tan
Hò khoan ơ ơ chèo đò,
Dân ta về tới bến Bình Ca.
Hò khoan ơ ơ chèo đò,
Hát khúc hát thanh bình ca.
Đây sông Gâm hòa âm với dòng Lô quyết tâm quyết tâm.
Đây sông Gâm với Kinh Thổ Mường Mán lập chiến công lập chiến công.
Trường kỳ kháng chiến, sông Lô khét tiếng quân hùng.
Trường kỳ kháng chiến, sông Lô chảy, thề quyết thành công.
Sóng dòng Lô uy danh vang như sóng Bạch Đằng.
Sóng dòng Lô ai đi về hôm sớm hay ban chiều nhắn với cùng ai…
(Pí noọng ơi ơ….ơi vải hừa..)*
Sông Lô tràn chiến thắng hò reo…
Pí noọng ơi ơ….ơi vải hừa..
Hát khúc ca sông Lô…….

Chú thích: (Pí noọng ơ…. ơi vải hừa)* : Anh chị em ơi… chèo đò

 

Bình luận (1)

  1. Nguyen Viet Thach
    Nguyen Viet Thach
    Câu giáp cuối trong bản ghi này là "vì non nước ơ... ơi vài người" có vẻ không ăn nhập với toàn bài. Tôi nhớ trong bản nhạc xuất bản những năm 1960, câu này là "Pì noọng ớ ơ... vải hừa". Tôi cũng không hiểu ý nghĩa câu này là gì nhưng đoán là một câu rât phổ biến của đồng bào sông Lô thời kháng chiến chống Pháp. Tác giả đưa nguyên văn vào chắc là để thêm đậm dấu ấn của địa danh lịch sử ấy. Đề nghi BBT tham khảo lại chỗ này.