Chiếc ba lô và bài ca tình nguyện
Khi anh buộc gọn lại chiếc ba lô,Là khi con chim đậu cành gọi nắng xuân sang,Tiếng hót những gì mà ríu rít vui,Theo nhịp bước quân đi lấp lánh.Ba lô nhẹ nhàng khẩu súng trong tay,Là bài ca tình nguyện vì Tổ quốc yêu thương,Chủ nghĩa xã hội ngời sáng trong tim,Thôi thúc bài ca lên đường.Cùng chiếc ba lô xinh mang theo kỷ niệm,Câu thơ tình yêu và lời hẹn ước lập chiến công với quê nhà.Cùng những tháng năm biên giới nối biên giới,Chẳng còn được ngồi yên vì kẻ thù hòng gây đau thương lửa máu.Gió đã nổi, tiếng thúc giục phải chặn tay bọn giặc,Từng tấc đất quê hương chẳng thể (ớ) xa rời.Kết:Bao la rộng dài Tổ quốc ta,Là trái tim nồng nàn người chiến sĩ,Gắn bó nghĩa tình cùng chiếc ba lô,Bao kỷ niệm ước mơ sáng.Ba lô nhẹ nhàng khẩu súng trong tay,Đời vui ta giản dị ngời sáng chiến công,Tiếng hô sẵn sàng lời chiếc ba lô,Lấp lánh màu lá xanh biên cương là dải quê hương.