Chiếc áo xanh

CHIẾC ÁO XANH
Thơ: Tố Hữu
Nhạc: Lương Ngọc Trác
Trình bầy: Thanh Huyền
*********************

 
Em lại nhuộm này mầu xanh cho anh.
Chiếc áo mầu này là mầu xanh là xanh.
Anh ơi vì chiến tranh không chịu mầu áo trắng.

*
Em thương yêu anh áo em nhuộm cho anh.
Đây chiếc áo xanh này dù rách hay lành.
Anh ơi mầu xanh tươi áo em nhuộm cho anh.
Chiếc áo xanh dù rách hay lành.
Vẫn lắm bao tình thương.
Ơ với mầu này mầu xanh chiến thắng.
Của ta miền Nam yêu và thương.
Anh lại đi vì miền Nam cho mưa nắng vì miền Nam
Hướng trên dài anh đi lên đường.

**
Em thương yêu anh áo em nhuộm cho anh.
Đây chiếc áo xanh này dù rách hay lành.
Anh ơi mầu xanh tươi áo em nhuộm cho anh.
Chiếc áo xanh dù rách hay lành.
Vẫn ấm bao tình thương.
Ơ với mầu này mầu xanh chiến thắng.
Của ta miền Nam yêu và thương,
Anh lại đi vì miền Nam cho mưa nắng vì miền Nam
Súng trên vai anh đi còn mang theo mầu xanh quê hương

Bài thơ gốc
CHIẾC ÁO XANH
Thơ: Tố Hữu
***********

Em lại nhuộm cho anh
Chiếc áo màu lá xanh
Vì em ơi chiến tranh
Không chịu màu áo trắng

Anh lại đi mưa nắng
Súng trên vai lên đường
Với màu xanh chiến thắng
Của miền Nam yêu thương

Giữa bom rơi đạn nổ
Những ngày đêm chiến trường
Anh sẽ quên gian khổ
Với màu xanh quê hương

Áo em nhuộm cho anh
Dù rách lành vẫn ấm
Vẫn tươi mãi màu xanh
Của tình yêu đằm thắm…

(21-10-1965)

Bình luận (2)

 1. ThanhNguyễn
  CHIẾC ÁO XANH
  Thơ: Tố Hữu
  ***********

  Em lại nhuộm cho anh
  Chiếc áo màu lá xanh
  Vì em ơi chiến tranh
  Không chịu màu áo trắng

  Anh lại đi mưa nắng
  Súng trên vai lên đường
  Với màu xanh chiến thắng
  Của miền Nam yêu thương

  Giữa bom rơi đạn nổ
  Những ngày đêm chiến trường
  Anh sẽ quên gian khổ
  Với màu xanh quê hương

  Áo em nhuộm cho anh
  Dù rách lành vẫn ấm
  Vẫn tươi mãi màu xanh
  Của tình yêu đằm thắm...

  (21-10-1965)
 2. ThanhNguyễn
  CHIẾC ÁO XANH
  Sáng tác: Lương Ngọc Trác
  Trình bầy: Thanh Huyền
  *********************

  Em lại nhuộm này mầu xanh cho anh.
  Chiếc áo mầu này là mầu xanh là xanh.
  Anh ơi vì chiến tranh không chịu mầu áo trắng.

  *
  Em thương yêu anh áo em nhuộm cho anh.
  Đây chiếc áo xanh này dù rách hay lành.
  Anh ơi mầu xanh tươi áo em nhuộm cho anh.
  Chiếc áo xanh dù rách hay lành.
  Vẫn lắm bao tình thương.
  Ơ với mầu này mầu xanh chiến thắng.
  Của ta miền Nam yêu và thương.
  Anh lại đi vì miền Nam cho mưa nắng vì miền Nam
  Hướng trên dài anh đi lên đường.

  **
  Em thương yêu anh áo em nhuộm cho anh.
  Đây chiếc áo xanh này dù rách hay lành.
  Anh ơi mầu xanh tươi áo em nhuộm cho anh.
  Chiếc áo xanh dù rách hay lành.
  Vẫn ấm bao tình thương.
  Ơ với mầu này mầu xanh chiến thắng.
  Của ta miền Nam yêu và thương,
  Anh lại đi vì miền Nam cho mưa nắng vì miền Nam
  Súng trên vai anh đi còn mang theo mầu xanh quê hương