Chèo thuyền qua Phong Châu
CHÈO THUYỀN QUA PHONG CHÂU Sáng tác: Khắc VânTrình bày: Hữu Nội - Đăng Khoa - Tốp nam Đài TNVN.***************************************** Khoan khoan dô khoanHò khoan khoan ta dô khoanHò khoan khoan dô khoan Hò khoan khoan ta dô khoan.Đò đưa (khoan dố khoan khoan) sông chảy nhịp khoan hò (khoan dố khoan khoan)Sông nước (khoan dố khoan khoan) sắc thắm pha ráng chiều (khoan dố khoan khoan)Trống đồng âm vang cờ bay mây núi (khoan dố khoan khoan)Dấu vết tìm con tàu (khoan dố khoan khoan)Giặc tan sớm chiều nhìn non nước Bắc Nam ôi mến yêu ngườiĐò đưa (khoan dố khoan khoan) sông chảy nhịp khoan hò (khoan dố khoan hò) .Đây Phong Châu đây Văn LangTiếng Bác Hồ năm xưa vẫn còn như vang vọng: "Các vua Hùng đã có công dựng nướcBác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" .Đò là đò đưa chảy hội thuyền Vua kinh đô xưaĐò đò đưa mái đền Hùng Vương in phong sương cờ sao vàng bayTrống chiêng vang ầm, đò là đò đưa sông chảy nhịp dô khoan(Khoan hò khoan hò khoan ta khoan dô khoan)(Hò khoan khoan dô khoan dô khoan)(Hò khoan khoan ta dô khoan).Đò đưa (khoan dô khoan khoan) sông chảy nhip  khoan hò (khoan dố khoan khoan)Sông nước (khoan dố khoan khoan) sắc thắm pha máu hồng (khoan dố khoan hò khoan)Đất Hùng Vương xưa còn đây (khoan dố khoan khoan)Vang tiếng (khoan dố khoan khoan ) nói thắm thiết cuả Bác Hồ(Khoan dố khoan khoan)Gìn giữ sông núi này nghìn năm đất quê ta yêu mãi muôn đời.Đò đưa (khoan dố khoan khoan) sông chảy nhịp khoan hò (khoan dố khoan khoan)Đò đưa (khoan dố khoan khoan) cờ bay (khoan dô khoan)  . . .