Chặng đường hôm nay

Sáng tác: Lê Yên
Thơ: Lưu Trùng Dương

Bình luận (0)