Cây đàn ghita một dây

CÂY ĐÀN GHITA MỘT DÂY

 

Chỉ lính đảo xa mới có đàn ghi ta một dây
Chỉ lính đảo xa mới hát với đàn ghi ta một dây
Gió trăm nghìn cơn gió mới hát được một lời
Sóng trăm nghìn con sóng mới vỗ được vào bờ
Mà đàn ghi ta một dây của lính đảo xa chúng tôi.

Cứ hát mãi….

Hát cho hoàng hôn xuống (át tiếng sóng...)
Hát cho mặt trời lên (át tiếng gió...)
Câu tâm tình gửi biển, dù rằng đảo xa
Câu ước hẹn với gió dù đàn một dây
Vẫn ngân vang biển những bài tình ca......


Bình luận (1)

  1. tran thanh tung
    tran thanh tung
    hatchan qua,thua to