Cây đàn ghita của Vich-to Ha-ra
Cây đàn ghi-ta của Vich-to Ha-raSáng tác: Phan NhânTrình bày: Mạnh Hà1-Cây đàn ghi-ta của Vich-to Ha-ralà súng gươm tiêu diệt thù bừng cháy niềm tinTừng phím từng dây thuộc về Tổ quốcCó trái tim Chi-lê trong hộp cây đànVich-to Ha-ra,Vích-to Ha-raNhà thơ Chi-lê hát những bài caBài ca Chi-lê hướng ngay tim quân thùThành tiếng đàn reo, thành suối lửa reo, người người vươn theoMắt sáng lên công nhân bên cạnh dân nghèoVích-to Ha-ra, Vích-to Ha-ra2-Cây đàn ghi-ta của  Vích-to Ha-ralà tiếng ca yêu cuộc đời, sừng sững trời caoTổ quốc đẹp sao còn nhiều thương đauVới trái tim Chi-lê đang đổ máu đàoVích-to Ha-ra, Vích-to Ha-ra Nhà thơ Chi-lê hát những bài caBài ca Chi-lê thắm máu bao anh hùngLà tiếng đàn reo, là suối nhạc reo, là niềm tin yêuKhắp núi sông tương lai hy vọng dâng tràoVích-to Ha-raNhà thơ Chi-lê vẫn ngân vang lời caVích-to Ha-ra, Vích-to Ha-raCùng cây ghi-ta mãi ngân vang lời ca...