Cây đàn ghi-ta

CÂY ĐÀN GHI TA

Nhạc: Nguyễn Viêm
Thơ:  Bế Kiến Quốc
Trình bày: Hồng Kỳ.
*****************


Cây đàn ghi ta
Nhớ ngọn lửa nhóm bên bờ suối
Nhớ tiếng hát, nhớ cuộc đời bộ đội
Có cây súng AK và cây đàn ghi ta
La lá la là lá la là. La lá la là lá la là
La lá la là lá la là. La lá la là lá la là.

Sáu dây đàn nối bao con đường xa
Nối mùa khô và mùa mưa, yêu thương và giận giữ
Nơi hành quân xa với tình ca.

Ôm đàn ghi ta người lính trẻ
Bên bờ suối ai nhen ngọn lửa
Cho tiếng đàn xanh lung linh hòa thanh
Bên bờ suối ai nhen ngọn lửa
Cho tiếng đàn xanh lung linh hòa thanh...

Bình luận (0)