Câu tình ca xứ Lạng

CÂU TÌNH CA XỨ LẠNG

 

Kỳ Cùng sương giăng mờ
Trắng lê ngơ ngác nở
Kỳ Lừa ngày phiên chợ
Thiếu nữ cầm gương soi
Mày kẻ chỉ hồn nhiên
(Nhì a, nhì a.shoong hoàu)
Không còn vang dìu dặt
Vẫn thấy lời nhói ơi
Lấp lánh trong ánh mắt
Ai quàng khăn ngũ sắc
Rượu mờ mắt cay
Áo chàm xanh biếc phố
Cười vang rừng hồi
(Lời nhì a-shoong hoàu)

Lạng Sơn quê ta đó
Mờ xa và mờ xanh
Bên những người như tranh
Đang lớn lên từng ngày
Sắt son một niềm tin
Truyền thống xưa còn đó
Ai chờ ai hóa đá ngàn năm
Để người đi gìn giữ
Nước non đẹp tươi

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn

  CÂU TÌNH CA XỨ LẠNG

  Sáng tác: Văn Dung
  Thơ: Trịnh Hà
  Trình bày: Hồng Liên-Tốp nữ Đài TNVN

  Kỳ Cùng sương giăng mờ

  Trắng lê ngơ ngác nở

  Kỳ Lừa ngày phiên chợ

  Thiếu nữ cầm gương soi

  Mày kẻ chỉ hồn nhiên

  (Nhì a, nhì a.shoong hoàu)

  Không còn vang dìu dặt

  Vẫn thấy lời nhói ơi

  Lấp lánh trong ánh mắt

  Ai quàng khăn ngũ sắc

  Rượu mờ mắt cay

  Áo chàm xanh biếc phố

  Cười vang rừng hồi

  (Lời nhì a-shoong hoàu)

  Lạng Sơn quê ta đó

  Mờ xa và mờ xanh

  Bên những người như tranh

  Đang lớn lên từng ngày

  Sắt son một niềm tin

  Truyền thống xưa còn đó

  Ai chờ ai hóa đá ngàn năm

  Để người đi gìn giữ

  Nước non đẹp tươi