Cánh chim báo tin vui
CÁNH CHIM BÁO TIN VUI 1- Ê.(Pơ rơ tốc)x4Hỡi chim vì cớ chi chim hót lên lời ca tưng bừng.Rộn ràng chim tung đôi cánh vút bay lên tận trời mây.Này chim chim nói gì ê ê... Ê.. (Pơ rơ tốc)x3Hỡi cô nàng mến yêu.Khắp Tây Nguyên vùng lên rồi.Đồn thù sụp đổ tan hoang.Chim bay báo khắp buôn làng,đánh chiêng reo ba trái núi.Ê hê ê hê..Ê,mừng sông Ba sóng nổi,mừng Trường Sơn rung núi.Mừng nhân dân xông lên diệt quân thù.Trong tiếng đần T''rưng vang vang.Giờ chim bay về miền Bắc báo tin vui đến Bác Hồ.Ê, pơ rơ tốc....pơ ra ta... A...a...a.vui quá nên chim vang lời ca.Tốc pơ rơ ta pơ ra ta...a...a 2-Ê..pơ rơ tốc.Hỡi chim nhỏ mến yêu.Chim nhớ thưa cùng với Bác Hồ rằng: Lòng dân Tây Nguyên ta,thiết tha mong người về thăm.Này chim chim nhớ lời... ê... ê... Ê...pơ rơ tốc....Hỡi cô nàng mến yêu hãy hát lên lời ca đẹp,Để rừng nở thêm hoa tươi,nương lúa thêm lúa trĩu vàngHát lên bài ca chiến thắng.Ê hê.... Ê.Diệt cho hết quân thù để miền Nam giải phóng.Để nhân dân ta vui quanh Bác Hồ.Nhớ nhé cô nàng lời ca vang lên.Chờ chim bay về miền bắc báo tin vui đến Bác Hồ.Ê...pơ rơ tốc...........ê