Cả Hà Nội hành quân

CẢ HÀ NỘI HÀNH QUÂN

Sáng tác: Lê Lôi.
Trình bày: Trọng Thuỷ
************************


1-
Hành quân đến công trường, hành quân vào nhà máy
Cả Hà Nội hành quân rầm rập trên đường
Tôi yêu Hà Nội của tôi đội ngũ trùng trùng
Chúng tôi hành quân nối tiếp không ngừng
Một cuộc hành quân mang ở trên lưng
Những dự kiến tương lai thành phố mới.
Mỗi bước chân ta đi thêm thắng lợi
Mỗi bước gần thu ngắn dặm đường xa
Ta đã hứa với Bác Hồ xây dựng Hà Nội đầy hoa....

2-
Cùng đi tới công trường, cùng đi vào nhà máy
Đoàn từng đoàn người đi ngực nở hoa hồng
Hôm nay Hà nội bừng lên rạng rỡ hào hùng
Bước chân hành quân nối tiếp không ngừng
Một cuộc hành quân mang ở trên lưng
Nhiều dự kiến tương lai thành phố mới
Bóng Bác thân thương đang vẫy gọi
Khắp phố phường vang tiếng nhạc lời ca
Ta vững bước theo Bác Hồ xây dựng Hà Nội của ta....

Bình luận (0)