Bông hoa mừng cô
1-Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn,Chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo,Nào bông nào đẹp, nào bông nào thơm,Muốn đến thăm cô tung cánh hoa ra nào. 2-Mừng chúc các cô chúng em chăm học hành,Đề ngày mai đây đi xây dựng đất nước,Đồng quê thành phố cho đến rừng sâu,Đất nước quê em sẽ là một vườn hoa. 3-Mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn,Chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo,Cũng như hoa đẹp nhờ ơn cô chăm,Yêu lắm cô giáo em nên mừng ngày hôm nay.