Bóng cây Kơ-nia (bản 2)

BÓNG CÂY KƠ-NIA

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu;
Lời thơ:  Ngọc Anh.

Trình bày: Tô Lan Phương.
*******************************

 

Trời sáng em làm rẫy, thấy bóng cây Kơ-nia
Bóng ngả che ngực em, về nhớ anh không ngủ.
Trời chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây Kơ-nia
Bóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc.

Em hỏi cây Kơ-nia, gió mày thổi về đâu?
Em hỏi cây Kơ-nia, gió mày thổi về đâu?
Về phương mặt trời mọc.
Mẹ hỏi cây Kơ-nia, rễ cây uống nước đâu?
Uống nước nguồn miền Bắc.

Con giun sống nhớ đất, chim phí sống nhớ rừng.
Em và mẹ nhớ anh, uống nước nguồn miền Bắc
Như bóng cây Kơ-nia, như gió cây Kơ-nia
Như bóng cây Kơ-nia, như gió cây Kơ-nia.

Ơ…ớ ơ….ớ ơ…….……
Như bóng cây Kơ-nia, như gió cây Kơ-nia.

 

BÓNG CÂY KƠNIA
Thanh Anh

Tri sáng em lên ry
Thấ
y bóng cây Kơ nia
Bóng ngả
che ngc em
Về
nh anh, không ng
Buổ
i chiu m lên ry
Thấ
y bóng cây Kơ nia
Bóng tròn che lư
ng m
Về
nh anh m khóc...

Em hi cây Kơ nia:
- Gió mày thổ
i v đâu?
- Về
phương mt tri mc,

M hi cây Kơ nia:
- Rễ
mày ung nước đâu?
- Uố
ng nước ngun min Bc.
Con giun số
ng nh đt
Chim phí số
ng nh rng
Em và mẹ
nh anh
Uố
ng theo ngun min Bc
Như
bóng cây Kơ nia
Như
gió cây Kơ nia.

 

Bình luận (1)

  1. buixuanlam
    Cách thể hiện của Tô Lan Phương khác với Măng Thị Hôi, Vân Khánh và không bằng hai nghệ sĩ trên.

    LNg.BXL.