Bóng cây Kơ Nia

Đóng góp: Trần Hoàng Hải Anh
Trời sáng em làm rẫy, thấy bóng cây kơ-nia
Bóng ngả che ngực em, về nhớ anh không ngủ.
Trời chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây kơ-nia
Bóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc.

Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâu?
Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâu?
Về phương mặt trời mọc.
Mẹ hỏi cây kơ-nia, rễ cây uống nước đâu?.
Uống nước nguồn miền Bắc.

Con giun sống nhớ đất, chim phí sống nhớ rừng.
Em và mẹ nhớ anh, uống nước nguồn miền Bắc
Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia
Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.

Ơ…ớ ơ….ớ ơ…….……
Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.

Bình luận (0)