Bóng cây Kơ-nia
BÓNG CÂY KƠ-NIA(Ảnh: cây kơ-nia).Buổi sáng em làm rẫy thấy bóng cây kơ-niaBóng ngả che ngực em, về nớ anh không ngủ.Buổi chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây kơ-niaBóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc.Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâuEm hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâuVề phương mặt trời mọc.Mẹ hỏi cây kơ-nia, rễ cây uống nước đâuUống nước nguồn miền Bắc.Con giun sống nhớ đất, chim phí sống nhớ rừngEm và mẹ nhớ anh, uống nước nguồn miền BắcNhư bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-niaNhư bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-niaƠ... Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.