Bóng cây Kơ-nia
BÓNG CÂY KƠ-NIATrời sáng em làm rẫy, thấy bóng cây kơ-niaBóng ngả che ngực em, về nhớ anh không ngủ.Trời chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây kơ-niaBóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc.Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâu?Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâu?Về phương mặt trời mọc.Mẹ hỏi cây kơ-nia, rễ cây uống nước đâu?.Uống nước nguồn miền Bắc.Con giun sống nhớ đất, chim phí sống nhớ rừng.Em và mẹ nhớ anh, uống nước nguồn miền BắcNhư bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-niaNhư bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.Ơ…ớ ơ….ớ ơ…….……Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.BÓNG CÂY KƠNIANgọc AnhTrời sáng em lên rẫyThấy bóng cây kơ niaBóng ngả che ngực emVề nhớ anh, không ngủ…Buổi chiều mẹ lên rẫyThấy bóng cây kơ niaBóng tròn che lưng mẹVề nhớ anh mẹ khóc...Em hỏi cây kơ nia:- Gió mày thổi về đâu?- Về phương mặt trời mọc,Mẹ hỏi cây kơ nia:- Rễ mày uống nước đâu?- Uống nước nguồn miền Bắc.Con giun sống nhờ đấtChim phí sống nhờ rừngEm và mẹ nhớ anhUống theo nguồn miền BắcNhư bóng cây kơ niaNhư gió cây kơ nia.