Biển và trăng

BIỂN VÀ TRĂNG


Có những chiều... trăng lên khi biển gió
Có gì đâu mà biển lại rút đi
Có những chiều... biển yêu trăng nhiều lắm!
Sao trăng lên... biển chẳng nói điều gì

Biển trào lên một cơn sóng dỗi hờn
Rồi nức nở nghẹn ngào biển kể
Rằng có lúc biển vô cùng đơn lẻ
Bão tố cuồng phong chống đỡ một mình

Biển trào lên một cơn sóng dỗi hờn
Rồi nức nở nghẹn ngào biển kể
Rằng có lúc biển vô cùng đơn lẻ
Bão tố cuồng phong... biển vẫn chờ trăng lên

Có những chiều... trăng lên khi biển gió
Có gì đâu mà biển lại rút đi
Có những chiều... biển yêu trăng nhiều lắm!
Trong cô đơn biển lại hát tình yêu của biển chờ trăng...

Trong cô đơn biển lại hát
Biển lại hát... tình yêu của biển... chờ.. trăng...
 

Bình luận (0)