Bé quét nhà

BÉ QUÉT NHÀ

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm

Bà bện chổi to bà làm chổi nhỏ

Chổi to chổi to bà quét sân kho

Ấy còn chổi nhỏ là để dành bé chăm lo quét nhà

Bình luận (1)

 1. Anh Thư

  Lời bài hát " Bé quét nhà"

  Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm

  Bà bện chổi ta bà làm chổi nhỏ

  Chổi to chổi to bà quét sân kho

  Ấy còn chổi nhỏ là để dành bé chăm lo quét nhà.