Bài thơ tháng năm

BÀI THƠ THÁNG NĂM


Con viết bài thơ dâng Bác
Lòng mênh mông bao cảm xúc vô bờ
Nghĩ về Người gần lắm những ước mơ
Nghĩ về Người gần lắm những ước mơ.

Ơ...ờ...hớ...ớ...hơ...hớ...hờ...

Đếm sao hết những giấc mơ sáng nụ Người cười
Và đẹp hơn tất cả mọi lời
Nói sao hết những tháng năm đời Bác
Vẽ sao cho cùng một màu xanh bát ngát
Trái... tim Người...ờ hớ ớ hơ...

Đếm sao hết những giấc mơ sáng nụ Người cười
Và đẹp hơn tất cả mọi lời
Nói sao hết những tháng năm đời Bác
Vẽ sao cho cùng một màu xanh bát ngát
Trái... tim Người... ờ hờ ớ hơ...

Con hát bài thơ dâng Bác
Lòng xôn xao từ cảm xúc vô bờ
Nghĩ về Người tha thiết những ước mơ
Và Bác ơi mà Bác ơi!
Hát sao hết những giấc mơ đời Người... rạng rỡ...ơ...ớ...
Bây giờ là tháng Năm.....


Bình luận (0)