Bài hát về Tổ quốc xa xôi-M. Tariverdiev-R. Rozhdestvensky

Где то далеко 
Музыка: М. Таривердиев.
Слова: Р. Рождественский
(Nhạc phim 17 khonh khc mùa xuân)
***********************************

 

Я прошу: хоть ненадолго,
Грусть моя, ты покинь меня,
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.

Берег мой, покажись вдали,
Краешком, тонкой линией,
Берег мой, берег ласковый,
Ах до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь.

Где-то далеко, где-то далеко
Идут грибные дожди.
Прямо у реки в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли.
Где-то далеко в памяти моей
Сейчас, как в детстве тепло,
Хоть память укрыта такими большими снегами.

Ты гроза, напои меня,
Допьяна, да не досмерти.
Вот опять, как в последний раз,
Я все гляжу куда-то в небо,
Как будто ищу ответа...

Я прошу: хоть ненадолго,
Грусть моя, ты покинь меня,
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.

**************************

ГДЕ ТО ДАЛЕКО - BÀI HÁT VỀ TỔ QUỐC XA XÔI
Lời Việt: Diệp Minh Tuyền.

Ước gì được chút giây phút nhẹ nhàng
Nỗi buồn lòng lánh xa cõi lòng mình.
Ước gì được giống mây xám bềnh bồng
Từ nơi đây sẽ lướt bay về phương trời,
Về tới nơi ngôi nhà ở chốn thôn quê.


Bến bờ nào chỉ ta với bạn hiền,
Bến bờ nào chốn xa tít mịt mù.
Bến bờ nào mến yêu của lòng mình,
Dù trong giây lát lướt bay mau quay về,
Bờ bến xa vời vơi lòng thỏa mong chờ.


Ở nơi xa xôi ấy,
Ở nơi xa xôi ấy,
Chắc bây giờ hẳn đang trời mưa.
Lạnh bờ sông xanh thắm,
Vườn cây xưa yêu dấu
Trái anh đào chín say,
Bóng ngã bên bờ sông.


Ở nơi xa xôi ấy,
Kỷ niệm xưa yêu dấu,
Vẫn đang còn cháy trong lòng ta,
Như lửa thiêng, dù cách xa,
Dù tháng năm, dù giá băng chồng chất cao.


Ước gì được chút giây phút nhẹ nhàng
Nỗi buồn lòng lánh xa cõi lòng mình.
Ước gì được giống mây xám bềnh bồng
Từ nơi đây sẽ lướt bay về phương trời,
Về tới nơi ngôi nhà ở chốn thôn quê.


Bến bờ nào chỉ ta với bạn hiền,
Bến bờ nào chốn xa tít mịt mù.
Bến bờ nào mến yêu của lòng mình,
Dù trong giây lát lướt bay mau quay về,
Bờ bến xa vời vơi lòng thỏa mong chờ...


 

Bình luận (0)