Bài ca xung kích phá đường Bốn

1. Nào ta sẵn sàng, tay súng mọi miền ra đường như thác cuốn,
Nào lê, nào mũ vui trái tim sôi hờn căm.
Nào chôn nhanh cho sâu cho mìn nổ,
Thề quyết băm nát giao thông ta chặt mạch máu thù.
Đường ghi công bao dũng sĩ diệt Mỹ,
Ta xông đến hàng đầu, đội ngũ thanh niên xung phong!
2. Nào nhanh tay nào, anh cuốc em đào bom đạn gom với pháo,
Trời khuya bền sức trai gái thi đua tài nhau.
Lòng vui sao khi xe giặc lật đổ,
Đường Bốn, đường Bốn vang danh con đường đẫm máu thù.
Ngàn hoa tươi cho bao dũng sĩ diệt Mỹ,
Giương cao lá cờ Đoàn, của đội ngũ thanh niên xung phong!

Bình luận (9)

 1. Pear

  1. Nào ta sẵn sàng, tay súng mọi miền ra đường như thác cuốn,
  Nào lê, nào mũ vui trái tim sôi hờn căm.
  Nào chôn nhanh cho sâu cho mìn nổ,
  Thề quyết băm nát giao thông ta chặt mạch máu thù.
  Đường ghi công bao dũng sĩ diệt Mỹ,
  Ta xông đến hàng đầu, đội ngũ thanh niên xung phong!

  2. Nào nhanh tay nào, anh cuốc em đào bom đạn gom với pháo,
  Trời khuya bền sức trai gái thi đua tài nhau.
  Lòng vui sao khi xe giặc lật đổ,
  Đường Bốn, đường Bốn vang danh con đường đẫm máu thù.
  Ngàn hoa tươi cho bao dũng sĩ diệt Mỹ,
  Giương cao lá cờ Đoàn, của đội ngũ thanh niên xung phong!

 2. Vũ Đăng Dũng

  Tôi xin đóng góp nốt: "Thề quyết băm nát giao thông ta chặt mạch máu thù". Vì phá đường Bốn nên phải băm nát mạch máu giao thông. Chào các bác

 3. Pear

  Chỗ _____ còn lại cháu nghe thấy giống “băm nát giao thông chặt lấy máu thù” nhưng nghe không có nghĩa lắm, mời các bác cho ý kiến nố ạ

 4. Vũ Đăng Dũng

  1. Nào ta sẵn sàng, tay súng mọi miền ra đường như thác cuốn,

  Nào lê, nào mũ vui trái tim sôi hờn căm.

  Nào chôn nhanh cho sâu cho mìn nổ,

  Thề quyết ______ máu thù.

  Đường ghi công bao dũng sĩ diệt Mỹ,

  Ta xông đến hàng đầu, đội ngũ thanh niên xung phong!

  2. Nào nhanh tay nào, anh cuốc em đào bom đạn gom với pháo,

  Trời khuya bền sức trai gái thi đua tài nhau.

  Lòng vui sao khi xe giặc lật đổ,

  Đường bốn, đường bốn vang danh con đường đẫm máu thù.

  Ngàn hoa tươi cho bao dũng sĩ diệt Mỹ,

  Giương cao lá cờ Đoàn, của đội ngũ thanh niên xung phong!

  Tôi nghe tạm được thế này, có thời gian các bác giúp kiểm tra và suy luận nốt nhé

 5. Pear

  1. Nào ta sẵn sàng, tay súng ______ ra đường đi như ______,
  ______ vui trái tim sôi hờn căm.
  Nào chôn nhanh cho sâu cho kịp lúc,
  Thề quyết ______ máu thù.
  Đường ghi công bao dũng sĩ diệt Mỹ,
  Ta xông đến hàng đầu, đội ngũ thanh niên xung phong!


  2. Nào nhanh tay nào, anh cuốc em đào bom đạn gom với pháo,
  Trời khuya bền sức trai gái thi đua tài nhau.
  Lòng vui sao khi xe giặc ______,
  Đường bốn, đường bốn vang danh con đường đẫm máu thù.
  ______ bao dũng sĩ diệt Mỹ,
  Giương cao lá cờ Đoàn, đội ngũ thanh niên xung phong!