Bài ca vũ trang toàn dân

Bình luận (1)

 1. trungsy

  Toàn dân đi lên vũ trang

  Trận tuyến hôm nay thêm vững vàng

  Nắm mươi triệu trái tim cùng chung ý trí

  Súng chắc trong tay ta cùng đi

  Quyết giữ quê hương , xây Tổ quốc mạnh giàu

  Đk:

  Toàn dân Việt Nam ta niềm tin sáng ngời ngời

  Cùng ra sức luyện rèn

  Sẵn sàng cùng chiến đấu, sẵn sàng cùng chiến đấu,


  Toàn dân đi lên vũ trang

  Một khối thép gang thêm vững vàng

  Năm mươi triệu chúng ta là những chiến sỹ

  Súng chắc trong tay ta cùng đi

  Quyết giữ quê hương , xây Tổ quốc mạnh giàu

  Toàn dân Việt Nam ta niềm tin sáng ngời ngời

  Cùng ra sức luyện rèn

  Sẵn sàng cùng chiến đấu, sẵn sàng cùng chiến đấu,

  Toàn dân Việt Nam ta niềm tin sáng ngời ngời

  Cùng ra sức luyện rèn

  Sẵn sàng cùng chiến đấu, quyết giành chiến thắng,