Bài ca thống nhất

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

BÀI CA THỐNG NHẤT


Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu
Những con tàu ra Bắc vào Nam, biển trời quê ta rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà, vui một nhà vang tiếng hò khoan.

1-
Dô… khoan..là khoan dô hò… là khoan dô khoan
Trời tỏa nắng, nắng lan núi ngàn, một mùa đông tuyết băng vừa tan
Bạn mình ơi đón vui xuân về, hân hoan…

Biển trời xuân sang Bắc Nam sum họp, một nhà đông vui huy hoàng…
Biển trời xuân sang, con chim reo mừng trở về quê hương mến thương…
Ơ…Khải hoàn ta ca, ta gạt mái chèo tự do ra khơi tự do vô lộng
Đời tự do gió xuân về, đời tự do gió xuân về.

2-
Dô… khoan là khoan dô hò…là khoan dô khoan
Trời Việt Nam gió reo nắng cười, đàn bồ câu tắm trong vàng tươi,
Người Việt Nam đón xuân xây đời tương lai…
Biển trời quê ta bao năm chia rời, cuộc đời chia đôi nơi phương trời…
Biển trời quê ta nay chung một nhà, thỏa lòng bao năm ước mơ…
Ơ...Biển trời bao la đã sạch bóng thù, từ Bắc vô Nam cờ sao tưng bừng
Người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam đón xuân về
Người Việt Nam đón xuân về....

Bình luận (0)