Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn

Đóng góp: Linh Trinh

Bản nhạc

Bài hát ghi ca sĩ là Mỹ An ạ

Bình luận (2)

  1. Anh Thư

    Đề nghị BBT-BQT sửa lại tiêu đề bài này là : Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn, để liên thông được với hai bản khác đã có trên trang. Xin cảm ơn.

  2. Ngọc Thạch

    Mỹ An là ca sĩ của Đài TNVN những năm đầu thập kỷ 60 sau chuyển sang Đài phát thanh Giải phóng, là phu nhân của nhạc sĩ Ca Lê Thuần.