Bài ca năm tấn
(Ảnh: "Đất quê ta nay cũng thể Thái Bình, Bài ca 5 tấn vươn mình về khắp nơi...").1-Trong tiếng súng cả nước cùng đánh Mĩ,Ruộng đất quê ta không muốn nghỉ lấy một ngày,Đất với người cùng một dòng suy nghĩ,Ấy phải làm gì với tiền tuyến hôm nay,Ấy phải làm gì nắm phần thắng trong tay.Đất ơi ba tháng mười ngày, Lúa sinh rồi ra cây lúa đẻ,Việc này lo ta cùng lo.Lo nước ấy phải đắp bờ (tình tình ơi) lo nước ấy phải đắp bờ,Ta lo phân phải chăm bao đầu lợn ấy,Muốn bông lúa to phải lo chọn giống gì.Nhớ câu xưa nhì thục nhất thì,Nhiều công chăm bón (ớ ơ ớ ơ ớ) cây gì, cây gì chẳng lớn ra.Hoa đỗ cũng thể hoa cà (tình tình ơi) hoa đỗ cũng thể hoa cà,Thương hoa xanh chẳng quên hoa vàng nhạt ấy,Có bông lúa to nhớ khoai lang đứng kề.Đã thương nhau cho trọn các bề,Mẹ cha vun xới (ớ ơ ớ ơ ớ) ta về, ta về cùng với nhau.2-Năm tấn thóc để góp phần đánh Mĩ,Một đóa hoa thơm mang tất cả sức trẻ già,Có máy hòa cùng nhịp đàn trâu bước,Có cả lòng người bán hợp tác chung lo,Có cả tình người giữ đàn cháu ngây thơ.Bấy lâu mới có bây giờ, Lúa ta càng tung đôi cánh mở,Cuộc đời ta thêm tự do.Có đất ấy chẳng nên bờ (tình tình ơi) có đất ấy chẳng nên bờ,Phân kia trôi để cho đau lòng ruộng ấy,Lúa kia xác xơ trách ai sao hững hờ.Tiếc công ai mười hẹn chín hò,Bài ca năm tấn (ớ ơ ớ ơ ớ) đang chờ, đang chờ về với ta.May áo cũng phải xem tà (tình tình ơi) may áo cũng phải xem tàThâm canh xem chỉ tiêu lên từng việc ấy,Ngắm bông lúa to ta thấy ra bao ý tình.Đất quê ta nay cũng thể Thái Bình,Bài ca năm tấn (ớ ơ ớ ơ ớ) vươn mình, vươn mình về khắp nơi.Cây lúa nói chẳng nên lời (tình tình ơi) cây lúa nói chẳng nên lời,Ai ra đi để cho yên đồng ruộng ấy,Lúa thương nhớ ai lúa ra nơi chiến trường.Bát cơm thơm yên dạ đá vàng,Miền Nam ta thắng (ớ ơ ớ ơ ớ) lúa càng, lúa càng trĩu bông,Lúa càng trĩu bông...