Bài ca may áo
BÀI CA MAY ÁOSáng tác: Xuân HồngTrình bày: Ái Xuân & Tốp nữ Đài TNVN.******************************Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng.Mưa rét run người nắng sẫm màu da.Tấm vải ta làm ra mảnh áo,Là chiến sĩ quyết tâm diệt thùAnh hăng hái ngoài nơi trận tuyến,Em hứa quyết tâm nguyện hiến sức mình.Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi,Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi.Máy may nhanh rừng xanh vọng tiếng,Chí căm thù ta biến thành tơ.Tiếng súng xa hòa theo nhịp máy,Hòa tiếng máy chúng ta diệt thù.Ta may áo này sao cho kỹ,Cho chiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng.Ớ nhanh tay lên nào anh chị emỚ nhanh tay lên nào anh chị em ơi.Áo may xong mùa Đông đã đến.Gửi chút tình thương mến về ai.Áo xếp nhanh chờ anh giải phóng,Lòng vui sướng sướng vui dạt dào.Hôm nay áo còn trên bàn tay ta,Mai áo sẽ ra ngoài chốn chiến trường.Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi,Ớ nhanh tay lên nào anh chị em ơi!